8. decembra 2021

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK

V zmysle platnej jednotnej príručky pre žiadateľov / prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania účinná od: 15.06.2021

Názov zákazky: „Zateplenie stavebných konštrukcií striech“

„Lehota na predkladanie ponúk predĺžená“

Prílohy:
Príloha č. 1_Výkaz výmer
Príloha č. 2_Zmluva o dielo
Príloha č. 3_Projektová dokumentácia
Príloha č. 4_Vzor návrhu plnenia kritérií
Príloha č. 5_Výzva na predkladanie ponúk

Zdieľajte s vašimi známymi
Prílohy na stiahnutie
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Príloha č. 1_Výkaz výmer
Priloha-c.-1_Vykaz-vymer-1.xlsx
(130 KB)
application/zip
Príloha č. 2_Zmluva o dielo
Priloha-c.-2_Zmluva-o-dielo-1.zip
(79 KB)
application/zip
Príloha č. 3_Projektová dokumentácia
Priloha-c.-3_Projektova-dokumentacia-1.zip
(10 MB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Príloha č. 4 _Vzor návrhu plnenia kritérií
Priloha-c.-4-_Vzor-navrhu-plnenia-kriterii-1.docx
(13 KB)
application/pdf
Príloha č. 5_Výzva na predkladanie ponúk
Vyzva-na-predkladanie-ponuk-1.pdf
(231 KB)