3. decembra 2021

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK

V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Využitie AZE – odpadového tepla z kompresorov“

Výzva na predkladanie ponúk ukončená.

Prílohy:
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2_Návrh ZoD_prílohy ZoD
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 4_Záznam z prieskumu trhu

Zdieľajte s vašimi známymi
Prílohy na stiahnutie
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky
Priloha-c.-1_Opis-predmetu-zakazky.xlsx
(18 KB)
application/zip
Príloha č. 2_Návrh ZoD_prílohy ZoD
Priloha-c.2_Navrh-ZoD_prilohy-ZoD.zip
(201 KB)
application/pdf
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk
Vyzva-na-predkladanie-ponuk..pdf
(160 KB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Príloha č. 4_Záznam z prieskumu trhu
Zaznam-z-prieskumu-trhu-odpadove-teplo.docx
(24 KB)