27. októbra 2021

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK

V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu k kontrole verejného obstarávania, účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Modernizácia udiarenských komôr – HYZA“

Výzva na predkladanie ponúk ukončená.

Prílohy:
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky Udiarenska komora
Príloha č. 2_Kúpna zmluva – udiarenská komora
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 4_Záznam z prieskumu trhu

Zdieľajte s vašimi známymi
Prílohy na stiahnutie
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky Udiarenska komora
Priloha-c.-1_Opis-predmetu-zakazky-Udiarenska-komora.xlsx
(17 KB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Príloha č. 2_Kúpna zmluva - udiarenská komora
Priloha-c.-2_Kupna-zmluva-udiarenska-komora.docx
(42 KB)
application/pdf
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk
Prilohy-c.-3_Vyzva-na-predkladanie-ponuk..pdf
(162 KB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Príloha č. 4_Záznam z prieskumu trhu
Zaznam-z-prieskumu-trhu.docx
(22 KB)