3. decembra 2021

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK

V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Modernizácia rozvodov pary + kotol“ – ZRUŠENÉ

Prílohy:
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2_Návrh ZoD a prílohy
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk

Zdieľajte s vašimi známymi
Prílohy na stiahnutie
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky
Priloha-c.-1_Opis-predmetu-zakazky-2.xlsx
(39 KB)
application/zip
Príloha č.2_Návrh ZoD a prílohy
Priloha-c.2_Navrh-ZoD-a-prilohy.zip
(195 KB)
application/pdf
Príloha č. 3_Výzva na predkladanie ponúk
Vyzva-na-predkladanie-ponuk.-2.pdf
(159 KB)