12. augusta 2021

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Modernizácia topografie chladenia – nová strojovňa – HYZA“

Výzva na predkladanie ponúk ukončená.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č. 3 – Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 4 – Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Zdieľajte s vašimi známymi
Prílohy na stiahnutie
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Príloha č. 1 - opis predmetu zákazky
Priloha-c.-1-opis-predmetu-zakazky.xlsx
(20 KB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Príloha č. 2 - Kúpna zmluva - nová strojovňa
Priloha-c.-2-Kupna-zmluva-nova-strojovna_final.docx
(41 KB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Príloha č. 3 - Výzva na predkladanie ponúk
Vyzva-na-predkladanie-ponuk..docx
(32 KB)
application/pdf
Príloha č. 4 - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk-Nova-strojovna.pdf
(98 KB)