2022

Výstavba novej budovy autoúdržby

2021

Nové parkovisko
Vybudovanie a rozšírenie nového parkoviska

2019

Oslava 70. výročia
Oslava 70. výročia od založenia hydinárskej tradície v Topoľčanoch

2018

Doplnenie ďalšej porcovacej linky

2017

Dokončenie rekonštrukcie administratívnej budovy

2016

Modernizácia výrobných zariadení

2010

Presun výroby
Ukončenie presunu výroby zo Žiliny do závodu v Topoľčanoch.

2007

Fúzia spoločností THP Topoľčany, Hydina Cífer a HYZA Žilina
Fúziou spoločností TPH, a.s., Topoľčany, Hydina, a.s., Cífer a HYZA a.s., Žilina vznikla spoločnosť HYZA a.s., so sídlom v Topoľčanoch.

2006

Vstup Agrofert holdingu
do akciovej spoločnosti THP, a.s.

1987

Inštalácia porcovacej linky
Inštalácia porcovacej linky na kurčatá. Zahájenie výstavby mraziarenskeho skladu v závode Topoľčany.

1985

Rekonštrukcia porážky
V závode Topoľčany prebehla rekonštrukcia porážky s montážou nových zariadení od holandskej firmy STORK.

1978

Slávnostné otvorenie závodu
Slávnostné otvorenie závodu v Topoľčanoch za účasti mnohých vtedajších významných štátnych predstaviteľov.

1975

Otvorenie závodu v Žiline

1974

Výstavba nového závodu v Topoľčanoch
Za 3 roky boli objekty nového závodu pripravené do užívania. Dňa 1.11.1977 začalo ako prvé svoju činnosť stredisko triedenia vajec.

1959

Výstavba prvej porážky hydiny v Topoľčanoch
Začalo sa s výstavbou prvej porážky hydiny v Topoľčanoch za účelom zabezpečenia zásobovania Nitrianského kraja. S výrobou sa začalo v roku 1960 s dennou produkciou 2 500 kusov hydiny. K dispozícii bola porážková hala, 3 chladiace boxy a 1 predchladiareň.

1949

Vznik strediska na nákup vajec a hydiny v Topoľčanoch
Začína sa s rozvojom hydinárskej činnosti v regióne Topoľčian a s výkrmom husí tradičným spôsobom.

1945

Otvorenie závodu v Cíferi