Predchádzajúce

Ruin Run

Ruin Run bude mať kvôli šíriacemu sa ochoreniu COVID -19 charakter samostatného behu – selfie edition. Znamená to, že každý bežec si autentickú trať so štartom a cieľom na Podhradí odbehne samostatne v čase, ktorý si sám zvolí počas stanovených 7 dní. Beh nemá charakter pretekov podľa pravidiel atletických súťaží IAAF a keďže bežci nebudú mať zabezpečené počas behu rovnaké podmienky (napr. poveternostné), neuskutoční sa vyhlasovanie a oceňovanie víťazov.

Organizátori podujatia sa rozhodli, že časť štartovného daného behu venujú Červenému krížu v Topoľčanoch na pomoc ohrozeným skupinám alebo na zmiernenie dôsledkov pandémie. Hyza sa rada pridala a daruje dohodnuté plnenie Červenému krížu.

Viac informácií nájdete tu.

Predchádzajúce

Krištáľové krídlo