Predchádzajúce

Slovenský deň kroja

Pestrofarebná škála krojov z celého Slovenska, výborná nálada, hudba, spev, milé úsmevy a objatia, tak sa dá v skratke opísať atmosféra predchádzajúcich ročníkov Slovenského dňa kroja, na ktorý sa môžete tešiť aj v tomto roku. Ako už tadične bude spojený s Radvaňským jarmokom. Naša spoločnosť bude tak ako v minulom ročníku na tomto podujatí zabezpečovať občerstvenie pre účastníkov sprievodu formou grilovaných kurčiať, ale zároveň si rozvoniavajúce pravé slovenské grilované kurčatá budú môcť zakúpiť na námestí aj ostatní účastníci tohoto výnimončénho podujatia. Viac informácii nájdete tu.

Predchádzajúce

SIAF 2022 – Medzinárodné letecké dni