Predchádzajúce

Mikuláš HYZA

Vážime si prácu našich zamestnancov a zároveň si uvedomujeme, že čas strávený v práci nemôžu venovať svojim najbližším. Už tradične sa zamestnanci spolu so svojimi deťmi budú môcť zúčastniť na akci Mikuláš, kde okrem očakávaného bohatého Mikulášskeho balíčka deti budú mať možnosť sa zabaviť pri zaujímavom programe a zároveň všetci účastníci si pochutnať na vianočnom punči a chutnej štrúdli. Tešíme sa na všetkých, najmä tých najmenších 🙂

Predchádzajúce

SIAF 2022 – Medzinárodné letecké dni