Predchádzajúce

Krištáľové krídlo

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Naša spoločnosť HYZA je dlhoročným podporovateľom tohto významného spoločenského podujatia. Na našich výrobkoch si už tradične môžu pochutnať účastníci dokrútok nominovaných osobností, ako aj recepcie pri príležitosti odovzdávania toho prestížneho ocenenia. Je nám nesmiernou cťou, že aspoň takýmto spôsobom môžeme byť účastní tak krásnej myšlienky.

Predchádzajúce

SIAF 2022 – Medzinárodné letecké dni