Ing. Jiří Šavrda
Výkonný riaditeľ
Mgr. Daniela Čaplovičová
Obchodná riaditeľka
Ing. Peter Valo
Prevádzkový riaditeľ
Ing. Blažej Bodnár
Výrobný riaditeľ
Ing. Jana Kojdová
Koordinátor firemných procesov
Sekretariát
E-mail
sekretariat@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 36
Obchodné oddelenie
E-mail
obchod@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 44
Export
E-mail
export@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 17
+421901 906 100
Objednávky
E-mail
objednavky.to@hyza.sk
Tel.
Tel: +421 38/53 722 80
Reklamácie
E-mail
reklamacie@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 18
+421 918 609 078
Personálne
E-mail
personalne@hyza.sk
Tel.
+ 421 38/53 722 11
Doprava
E-mail
hyza.doprava@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 61
Nákup MTZ
E-mail
nakup_mtz@hyza.sk
Tel.
+421 901 919 326
Fakturácie
E-mail
vyslefaktury@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 13
Marketing
E-mail
marketing@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 71
Pavel Heřmanský
E-mail
media@agrofert.cz
Tel.
+420 724 890 600
Adresa
HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
IČO
31 562 540
DIČ
20 20 44 54 05

DIČ DPH
SK 20 20 44 54 05
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 10349/N