Ing. Jiří Šavrda
Pozícia
Výkonný riaditeľ
Lucia Hoosová
Pozícia
Asistentka výkonného riaditeľa
E-mail
sekretariatgr.to@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 36
Mgr. Daniela Čaplovičová
Pozícia
Obchodná riaditeľka
E-mail
daniela.caplovicova@hyza.sk
Silvia Jurigová
Pozícia
Vedúca útvaru obchodu
E-mail
silvia.jurigova@hyza.sk
Tel.
+421 38/537 22 44
Mgr. Jana Gálová
Pozícia
Špecialista centra zákazníkov
E-mail
jana.galova@hyza.sk
objednavky@hyza.sk
objednavky.to@hyza.sk
Tel.
Tel: +421 38/53 722 81-88
FAX : +421 38/52 226 51
Zuzana Prekopová
Pozícia
Referent reklamácií
E-mail
zuzana.prekopova@hyza.sk
reklamacie@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 18
+421 918 609 078
FAX : +421 38/52 226 51
Zuzana Foltánová
Pozícia
Referent reklamácií
E-mail
zuzana.foltanova@hyza.sk
reklamacie@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 18
+421 918 609 078
FAX : +421 38/52 226 51

Ing. Svetlana Cibulová
Pozícia
Vedúca personálneho úseku
E-mail
svetlana.cibulova@hyza.sk
Tel.
+ 421 38/53 722 11
Ing. Anton Bošanský
Pozícia
Vedúci útvaru dopravy
E-mail
anton.bosansky@hyza.sk
Tel.
+421 901 919 336
Mgr. Blanka Bačová
Pozícia
Vedúca nákupu MTZ
E-mail
blanka.bacova@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 21
Marta Uhríková
Pozícia
Vedúca ekonomického útvaru
E-mail
marta.uhrikova@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 24
Marta Matúšová
Pozícia
Trade marketing špecialista
E-mail
marta.matusova@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 71
Karel Hanzelka
Pozícia
PR manažér a hovorca spoločností Agrofert a.s.
E-mail
media@agrofert.cz
Tel.
+420 272 192 120
Adresa
HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
IČO
31 562 540
DIČ
20 20 44 54 05

DIČ DHP
SK 20 20 44 54 05
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 1034/N