Ing. Jiří Šavrda
Výkonný riaditeľ
Mgr. Daniela Čaplovičová
Obchodná riaditeľka
Ing. Peter Valo
Prevádzkový riaditeľ
Ing. Jana Kojdová Javorová
Obchodný manažér a koordinátor firemných procesov
Sekretariát
E-mail
sekretariat@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 36
Obchodné oddelenie
E-mail
obchod@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 44
Objednávky
E-mail
objednavky@hyza.sk
objednavky.to@hyza.sk
objednavky2.to@hyza.sk
Tel.
Tel: +421 38/53 722 80
FAX : +421 38/52 226 51
Reklamácie
E-mail
reklamacie@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 18
+421 918 609 078
FAX : +421 38/52 226 51
Personálne
E-mail
personalne@hyza.sk
Tel.
+ 421 38/53 722 11
Doprava
E-mail
doprava@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 39
Nákup MTZ
E-mail
nakup_mtz@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 21
Fakturácie
E-mail
faktury@hyza.sk
vyslefaktury@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 24
Marketing
E-mail
marketing@hyza.sk
Tel.
+421 38/53 722 71
Karel Hanzelka
PR manažér a hovorca spoločností Agrofert a.s.
E-mail
media@agrofert.cz
Tel.
+420 272 192 120
Adresa
HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37
Topoľčany 955 92
IČO
31 562 540
DIČ
20 20 44 54 05

DIČ DHP
SK 20 20 44 54 05
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 1034/N