Fresh Chicken Thighs
Kategória
Fresh poultry
Podkategória
Chicken parts - legs
Varianty
Fresh Chicken Thighs,T
Kód
1565
Hmot.KT v KG
9.6
Hmot. KS
0.6
Počet KS v KT
16
Spotreba
6 days
Balenie
T - tray
Fresh Chicken Thighs family packaging,T
Kód
1569
Hmot.KT v KG
5.2
Hmot. KS
1.3
Počet KS v KT
4
Spotreba
6 days
Balenie
T - tray
Súbory na stiahnutie
Fresh Chicken Thighs
1565_foto.jpg
Fresh Chicken Thighs family packaging,T
1569_foto.jpg