Kategória
Fresh poultry
Podkategória
Chicken parts - legs
Varianty
Fresh Chicken Legs skinless boneless, T
Kód
1616
Hmot.KT v KG
7.2
Hmot. KS
0.6
Počet KS v KT
12
Spotreba
6 days
Balenie
T - tray
Fresh Chicken Legs skinless boneless, family packaging,T
Kód
1650
Hmot.KT v KG
4.52
Hmot. KS
1.13
Počet KS v KT
4
Spotreba
6 days
Balenie
T - tray
Fresh Chicken Legs skinless boneless, 550g,T
Kód
3634
Hmot.KT v KG
6.6
Hmot. KS
0.55
Počet KS v KT
12
Spotreba
6 days
Balenie
T - tray
Fresh Chicken Legs skinless boneless,VAC
Kód
4070
Hmot.KT v KG
3.6
Hmot. KS
0.6
Počet KS v KT
6
Spotreba
6 days
Balenie
VAC - vacuum packaging
Fresh Chicken Legs skinless boneless,MAP
Kód
4322
Hmot.KT v KG
4.8
Hmot. KS
0.6
Počet KS v KT
8
Spotreba
7 days
Balenie
MAP - modified atmosphere packaging
Fresh Chicken Legs skinless boneless,VAC
Kód
4074
Hmot.KT v KG
3.6
Hmot. KS
0.6
Počet KS v KT
6
Spotreba
6 days
Balenie
VAC - vacuum packaging
Fresh Chicken Legs skinless boneless 10g cut,Bulk
Kód
3636
Hmot.KT v KG
10
Hmot. KS
-
Počet KS v KT
-
Spotreba
6 days
Balenie
Bulk - in bulk
Fresh Chicken Legs skinless boneless-pieces, (2x5,000g) Bulk
Kód
4276
Hmot.KT v KG
10
Hmot. KS
5
Počet KS v KT
2
Spotreba
6 days
Balenie
Bulk - in bulk
Fresh Chicken Legs skinless boneless over 150g,Bulk
Kód
1427
Hmot.KT v KG
10
Hmot. KS
-
Počet KS v KT
-
Spotreba
6 days
Balenie
Bulk - in bulk
Fresh Chicken Legs skinless boneless,Bulk
Kód
1680
Hmot.KT v KG
10
Hmot. KS
-
Počet KS v KT
-
Spotreba
6 days
Balenie
Bulk - in bulk
Súbory na stiahnutie
Fresh Chicken Legs skinless boneless
1616_foto.jpg
Fresh Chicken Legs skinless boneless family packaging,T
1650_foto.jpg
Fresh Chicken Legs skinless boneless, VAC
4070_foto.jpg
Fresh Chicken Legs skinless boneless, MAP
4322_foto.jpg
Fresh Chicken Legs skinless boneless, VAC
4074_foto.jpg