Registrácia do súťaže bola ukončená dňa 11.11.2020

Naša misia a vízia

Našou misiou je dlhodobo uspokojovať potreby zákazníkov prostredníctvom nadštandardnej kvality a čerstvosti produktov, rýchlosti dodania, dohľadateľnosti pôvodu a úprimnej komunikácii.

Našou víziou je byť stabilným lídrom a prvou voľbou na trhu s hydinou a hydinovými výrobkami, ktorý vyrába bezpečné a čerstvé produkty obľúbené u zákazníkov.

Mám garantovaný pôvod

Zo slovenskej farmy

Kvalitné krmivo

Slovenský spracovateľ

Stála veterinárna kontrola

www.hyza.sk