Pestovanie rastlín

Výroba krmiva

Rozmnožovací chov

Liahnutie kuriatok

Výkrm v uzavretých, veterinárne kontrolovaných chovoch

Kvalitne spracované a vzduchom chladené mäso

Distribúcia

Spokojní zákazníci

Pestovanie rastlín

Ako prvá bola pšenica a kukurica, ktoré tvoria hlavnú zložku krmiva našich kuriatok

Výroba krmiva

Výber a zloženie kŕmnych zmesí je neustále behom výroby kontrolovaný tak, aby bolo krmivo pre naše kuriatka vždy čo najhodnotnejšie. Pri výbere kŕmnych zmesí dávame prednosť kukurici a pšenici aj preto, že spomedzi obilnín majú najlepšiu výživovú hodnotu a zároveň nízky obsah vlákniny, čo je pri výkrme kuriatok výhodou.

Rozmnožovací chov

Znášanie vajíčok prebieha na farmách za prísnych podmienok v uzavretých chovoch. Po znesení sú oplodnené vajíčka odvážané do moderných liahní.

Liahnutie kuriatok

Naša spoločnosť využíva väčšinou liahnutie vo vlastnej modernej liahni, kde sú kontrolované hodnoty teploty a vlhkosti. V dvadsiaty prvý deň sa vyliahnu malé žlté kuriatka, ktoré sú následne prevezené v klimatizovaných autách na farmy.

Výkrm v uzavretých, veterinárne kontrolovaných chovoch

Optimálne podmienky, dostupnosť kvalitného krmiva, vody a klimatizácie na farmách sú faktory, ktoré zásadne ovplyvňujú výslednú kvalitu našich kurčiat a ich mäsa.

Kvalitne spracované a vzduchom chladené mäso

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť mäsa je aj tunelové chladenie prúdom chladného vzduchu. Ďalšími krokmi, ktoré nasledujú po spracovaní a naporcovaní mäsa, je balenie na klasické tácky, alebo do ochrannej atmosféry.

Distribúcia

Rýchlosť a kvalita spracovania sú faktory, na ktorých nám záleží.. Vďaka vlastnému rozsiahlemu vozovému parku vieme zabezpečiť rozvoz našich výrobkov 6 dní v týždni v rámci Slovenskej Republiky.

Spokojní zákazníci

Odmenou za naše úsilie ste Vy, naši spokojní zákazníci.