Úprava webovej stránky www.hyza.sk

 Vyhlásenie výberového konania 
Zmena formátu, správy príp. aj fyzického umiestnenia webu www.hyza.sk "
spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37,
PSČ 955 92, IČO: 31 562 540
 
 
Dátum vyhlásenia výberového konania:   24.7.2017
PODMIENKY:

Prihláška do výberového konania bude zaradená do výberového konania, ak bude obsahovať:
 1. má príslušné oprávnenie k podnikaniu,
 2. predmetom jeho podnikania je činnosti vyžadovaná vyhlásením výberového konania,
 3. má odbornú spôsobilosť pre splnenie zákazky,
 4. na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo proti ktorému nebolo zahájené konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo nie je v likvidácii,        
 5. je vlastníkom produktu ( výrobku a/alebo služieb), ktorý ponúka alebo na základe platných zmlúv s takým produktom je oprávnený nakladať,
 6. má technické a materiálne vybavenie k splneniu  zákazky,
 7. je schopný doložiť informácie o významných dodávkach uskutočnených v uplynulom období s uvedením objednávateľa, prípadne kupujúceho, miesta a doby plnenia

  Uvedené potvrdí zaslaním príslušných dokladov.                     
Prihláška do výberového konania bude zaradená do výberového konania, ak bude obsahovať:
 
Zadanie:  Za účelom nového návrhu a implementácie našej web stránky potrebujeme vykonať nasledujúce úpravy:


 
Upraviť:
O spoločnosti
 • Profil, Súčasnosť
 • Naša misia a vízia, Pohoda zvierat – upraviť príp. zmeniť formát
 • Partneri – iba logá
 • Logo banka – prehľad a na stiahnutie
Aktuality: - nemusí byť priamo ponuka, skôr nejaké okná – dlaždice s premenlivým obsahom
 • Prehlásenie – zmeniť formu napr. zobrazením noriem transparentne na hlavnom banneri
 • Kariéra
  •  voľné pracovné pozície
  •  práca u nás
 • Súťaže + ankety – príspevkovo aktualizovať a mať možnosť ich vyhodnotiť
 • Prepojenie na sociálne siete napr. facebook
 • Možnosť nastaviť okno, kde sa bude správa objavovať. Max. 6 okien
Produkty:
 • Všetky produkty
  • zmeniť členenie produktov, doplniť o piktogramy (bez alergénov, pre celiatikov), označenie produktu ako sezónny a top produkt v našej ponuke
  • doplniť počet ks v balení a celkom hmotnosť
  • nové členenie v matici ako (top produkty, čerstvé kurča, kuracie diely + droby, polievkové zmesy, šunky a salámy (nárezy ako podskupina vo vnútri), sekané, paštéty a syry, párky, mrazená hydina, sezónne podukty)
 
 • Top produkty
  • možnosť zaradiť produkt ako top na určitý čas
 • Sezónne produkty
  • identicky ako top produkt, len bude viazaný na čas a sezónu napr. Vianoce, Leto, Veľká Noc
 • Katalóg výrobkov ponúknuť na stiahnutie ako PDF
 • Zloženie výrobkov synchronizovať podľa dodaných údajov
Projekty:
 • EÚ fondy
 • Výberové konania
Kontakty – ponechať iba
 • Adresa, mapa lokalizácie
  • Sekretariát
  • Call centrum
  • Reklamácie
  • Personálne
  • Hovorca
 • Mapa OZ
 • Podnikové predajne, mapa lokalizácie + otváracie hodiny
 
Web by mal byť:
 • plne fulltextový
 • priestor, kde sa budú zobrazovať aktuality-správy v časovom poradí
 • počítadlá prístupov v jednotlivých sekciách
 • lokalizovaný do HU, EN
 • vo farbe HYZA 
 • ovládaný po zaškolení bez znalostí html
 
Cenovú ponuku prosíme zaslať na riešenia:
 • návrh + realizácia
 • návrh + realizácia + správa
+ čas potrebný na zrealizáciu potrebných úprav.
 
Máme predstavu o responzívnom dizajne, základnej SEO optimalizácii a max 15 podstránok. Vyhovuje nám jednoduché CMS na zaznamenávanie aktualít – správ.
 
Preferujeme správu a hosting od jedného dodávateľa.
 
Nemáme záujem o eShop nadstavbu!
 
 
Očakávaná odhadovaná výška investície:
 
Lehota na predloženie ponuky do:   4.8.2017 do 12,00hod
 
Forma predloženia ponuky:
Ponuky poslať poštou na sekretariát spoločnosti HYZA a.s., v zalepených obálkach označených  
                                          „Neotvárať VK – zmena webu".
 
Vyhodnotenie výsledku prvého kola výberového konania:
Do 11.8.2017 (piatok)
 
V prípade doplnenia informácií kontaktujte  ivan.krumpar@hyza.sk