Výberové konania

 

Virtualizácia systému IBIS„Virtualizácia systému IBIS "
spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37,
PSČ 955 92, IČO: 31 562 540
    Dátum vyhlásenia ...

Viac...

Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby

 Vyhlásenie výberového konania „Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby  a činnosti technika požiarnej ochrany“ spoločnosťou HYZA a.s., so sídlom Topoľčany, Odbojárov 2279/37, PSČ ...

Viac...