Logo banka


Logo HYZA bez claimu

logo_hyza.png
logo_hyza_cmyk.pdf
logo_hyza_neg_cmyk.pdf
 

Logo HYZA s claimom

logo_hyza_claim.png
logo_hyza_claim_cmyk.pdf
logo_hyza_claim_neg_cmyk.pdf
 

Logo pre deti

logo_pre_deti.png
logo_pre_deti.pdf
 

Logo úprimné kurča

logo_uprimne_kurca.png
logo_uprimne_kurca.pdf
logo_uprimne_kurca_s_rodokmenom.png
logo_uprimne_kurca_s_rodokmenom.pdf
 

Piktogramy

garancia_kvality.png
garancia_kvality.pdf
garancia_povodu_2x.png
garancia_povodu_2x.pdf
garancia_uprimne_kurca.png
garancia_uprimne_kurca.pdf
garancia_uprimne_kurca_neg.png
garancia_uprimne_kurca_neg.pdf
original_slovensky_vyrobok_trikolora.png
original_slovensky_vyrobok.png


Upozornenie
Všetky informácie a grafické prvky (logá, fotografie, vizuály ai.) uvedené v časti PRESS CENTRUM je nutné používať v súlade s nasledujúcim upozornením na práva duševného vlastníctva.
Meno a logo značky HYZA a všetky ostatné materiály, ktoré je možné stiahnuť zo stránok
www.hyza.sk , www.hyzacik.sk , www.uprimnekurca.sk, podliehajú autorským právam, alebo sú inou formou duševného vlastníctva spoločnosti HYZA.
Návštevník týchto webových stránok a organizácia, ktorú zastupuje, ďalej len „vy“, môžete duševné vlastníctvo značky HYZA použiť iba ak:
Nepoškodíte, neskreslíte ani nepozmeníte duševné vlastníctvo značky HYZA. Na všetky materiály použité v súvislosti s duševným vlastníctvom značky HYZA umiestnite popisy, označenia a upozornenia touto spoločnosťou predpísané.
Beriete na vedomie, že spoločnosť HYZA je vlastníkom duševného vlastníctva značky HYZA, a súhlasíte s tým, že vám na toto duševné vlastníctvo nevznikajú žiadne zákonné práva.