Press centrum

Chcete sa dozvedieť, čo je nové v HYZE? Zaujímajú vás informácie, ktoré ste na našej web stránke nenašli?
Chcete sa dostať k informáciám rýchlo a jednoducho? Potom ste na správnom mieste. Infocentrum vám prináša informácie o novinkách, nájdete tu tlačové správy, množstvo zaujímavých článkov, ktoré o nás napísali iní.Upozornenie
Všetky informácie a grafické prvky (logá, fotografie, vizuály ai.) uvedené v časti PRESS CENTRUM je nutné používať v súlade s nasledujúcim upozornením na práva duševného vlastníctva.
Meno a logo značky HYZA a všetky ostatné materiály, ktoré je možné stiahnuť zo stránok
www.hyza.sk , www.hyzacik.sk , www.uprimnekurca.sk, podliehajú autorským právam, alebo sú inou formou duševného vlastníctva spoločnosti HYZA.
Návštevník týchto webových stránok a organizácia, ktorú zastupuje, ďalej len „vy“, môžete duševné vlastníctvo značky HYZA použiť iba ak:
Nepoškodíte, neskreslíte ani nepozmeníte duševné vlastníctvo značky HYZA. Na všetky materiály použité v súvislosti s duševným vlastníctvom značky HYZA umiestnite popisy, označenia a upozornenia touto spoločnosťou predpísané.
Beriete na vedomie, že spoločnosť HYZA je vlastníkom duševného vlastníctva značky HYZA, a súhlasíte s tým, že vám na toto duševné vlastníctvo nevznikajú žiadne zákonné práva.